Associació de l'Hemofília i altres coagulopaties congènites de les Illes Balears
Associació de l'Hemofília i altres coagulopaties congènites de les Illes Balears

“VISIÓN 360º en HEMOFILIA Y OTRAS COAGULOPATIAS CONGÉNITAS”

Benvolguts amics i socis,


Vos informam que el proper dissabte 26 de gener de 2019 l’Associació Balear de
l’Hemofilia i altres coagulopaties congènites de les Illes Balears celebrarà a la sala d’actes
de Son Espases (mòdul L –pis 1r) una Jornada “VISIÓN 360º en HEMOFILIA Y OTRAS
COAGULOPATIAS CONGÉNITAS” i l’assemblea anual. Comptarem amb la presència
d’importants ponents que ens posaran al dia dels nous tractaments de llarga durada,
tractament subcutani, etc.
Vos demanam la vostra presència, la dels vostres familiars i que ho faceu extensiu a totes
les persones que creieu pugui ser interessant del món mèdic, sanitari, infermeria,
psicologia, estudiants d’aquestes especialitats, etc. per tal d’arribar al major nombre de
gent possible i que l’Hemofilia no sigui la gran desconeguda en entrar a urgències de molts PACS i Hospitals ja que l’esforç que hem realitzat per aconseguir aquest programa no tindria sentit. Dita jornada, que començarà a les 9.30h serà prou interessant per a tots i creim que per una vegada a l’any que ens retrobam tenir la oportunitat de comptar amb ponents de gran nivell és un privilegi.

Després es celebrarà l'Assamble General Ordinaria de l'Associació, amb el següent ordre del dia:

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Memoria económica. Aprobación, si procede, del ejercicio económico de 2017-2018 y aprobación del presupuesto para 2019.
4. Memoria de Actividades 2017-18.
5. Renovación junta HemoIb.
6. Otros temas de interés, ruegos y preguntas.

Inscripcions i certificats d'assistència per a estudiants:

email: hemofilia.ib@gmail.com

Telèfon: 648097941